Zasady przyznawania punktów za działalność

Aktualności

Przewodnicząca ogłasza konkurs na członków zespołów ds. oceny projektów.

Zespół ds. oceny projektów składa się z przewodniczącego oraz od 3 do 7 członków zespołu. W skład zespołu
odwoławczego wchodzi od 3-6 członków, w tym przewodniczący tego zespołu. Kadencja tych zespołów
rozpocznie się 1 października 2019 roku, a upłynie 30 września 2020 roku.

Proszę o nadsyłanie zgłoszeń przez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeJW7_h3c7jQCxikvWid04PovLPuab1Ob4p4VgQwFYOYp76A/viewform
do czwartku 19 września, do godziny 23:59.

Pamiętajcie, że kandydatów na członków mogą zgłaszać tylko przewodniczący organizacji studenckich,
a każda z nich może wysunąć tylko jedną kandydaturę.

Decyzja o składach zespołów zostanie wydana do dnia 20 września (piątek) do godziny 23:59.
Po tym czasie przewodniczący mają 3 dni na odwołanie się od tej decyzji.

Do 24 września zostanie ogłoszony ostateczny skład zespołów ds. oceny projektów.

W razie pytań, skarg, zażaleń zapraszam Was do kontaktu pod tym adresem mailowym
lub numerem telefonu 661 546 721.

Ocena projektów odbywa się dwa razy w ciągu roku akademickiego odpowiednio w okresach:

 • październik – listopad (ocena zimowa – projekty zakończone w okresie 01.04-30.09),
 • kwiecień – maj (ocena letnia – projekty zakończone w okresie 01.10-31.03).

Dokładny harmonogram oceny projektów jest publikowany na oficjalnej stronie i fanpage’u Samorządu Studentów SGH oraz w internetowym systemie oceny projektów https://ocena-projektow.sgh.waw.pl/ odpowiednio na początku kwietnia lub października.

Projekty można wpisywać do systemu przez cały rok, z wyłączeniem okresu oceny.

Często zadawane pytania

 • Jak zgłosić projekt do oceny?

  Aby projekt mógł zostać oceniony, w informacjach o nim muszą zostać zawarte następujące elementy:

  1. nazwa projektu;
  2. data rozpoczęcia i zakończenia projektu;
  3. organizacja studencka realizująca projekt;
  4. koordynator i kontakt do niego;
  5. grupa docelowa;
  6. uzyskany zasięg;
  7. patronaty medialne i honorowe;
  8. sponsorzy;
  9. szczegółowy opis projektu oraz założenia programowe – krótki i zwięzły opis projektu dający wyobrażenie o skali i rodzaju projektu;
  10. archiwum zdjęć i materiałów promocyjnych – miejsce do umieszczania m.in. wszystkich materiałów promocyjnych, zdjęć z pracy nad projektem i z czasu trwania projektu, zrzutów ekranu, protokołów.

  Obligatoryjne jest również przypisanie do projektu studentów, którzy brali udział w jego tworzeniu i którzy mają otrzymać punkty za jego realizację, wraz z ich adekwatnym udziałem procentowym.

 • Na jakiej podstawie przyznawane są punkty za działalność?

  Punkty za działalność przyznawane są na podstawie Regulaminu oceny projektów i działalności studenckiej w SGH, który można znaleźć tutaj.

 • Kto może ubiegać się o przyznanie punktów za działalność studencką spoza SGH?

  O przyznanie punktów za działalność studencką spoza SGH mogą ubiegać się jedynie studenci studiów magisterskich, którzy nie ukończyli studiów w SGH.

 • Gdzie mogę sprawdzić moją liczbę punktów?

  Liczbę punktów można sprawdzić logując się do wirtualnego systemu oceny projektów https://ocena-projektow.sgh.waw.pl/ (login i hasło takie jak do systemu Akson).

 • Czy mogę się odwołać od przyznanej mojemu projektowi liczby punktów?

  Każda organizacja ma prawo do odwołania się od przyznanej jej projektom liczby punktów. Zasady i tryb składania odwołań określa Regulamin.

 • Kto może wpisać projekty do systemu?

  Projekty do systemu może wpisywać dwóch reprezentantów danej organizacji studenckiej wydelegowanych przez jej przewodniczącego.

  W tym celu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu ds. Oceny Projektów, należy wysłać wniosek z konta Poczty SGH na adres ocena.projektow@samorzadsgh.pl wraz z następującymi danymi:

  1. nazwę organizacji studenckiej;
  2. imię, nazwisko i nr albumu reprezentanta;
  3. adres konta e-mail w Poczcie SGH.
 • Kiedy moje punkty za działalność tracą ważność?

  Punkty za działalność ważne są przez cały okres studiów w SGH i przechodzą z poziomu studiów licencjackich na studia magisterskie.

Kontakt

Zespół ds. Oceny Projektów

ocena.projektow@samorzadsgh.pl

Mikołaj Kita

Przewodniczący Zespołu ds. Oceny Projektów

mikolaj.kita@samorzadsgh.pl