Nowym Rektorem na kadencję 2020-2024 zostaje dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, serdecznie gratulujemy!

Wybory rektorskie już za nami, ale zgodnie z obietnicą przedstawiamy wspólnie wypracowane deklaracje Rektora elekta dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH dotyczące studentów na następną kadencję 2020-2024!

Liczymy na owocną współpracę ze społecznością studencką przez kolejne cztery lata.

Funkcje Rektora w SGH

 • Kandydatem na Rektora mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego oraz które nie ukończyły 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 • Kadencja Rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września roku wyboru.
 • Rektor nie może być wybrany do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie pełne kadencje.
 • Rektor wybierany jest przez Uczelniane Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym spośród zgłoszonych kandydatów.
 • Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze tj.: nauczyciele akademiccy, pracownicy, studenci, doktoranci.

Ciekawostka: Rektorowi przysługuje honorowy tytuł “Magnificencja”.

Uczelniane Kolegium Elektorów

Zadaniem Uczelnianego Kolegium Elektorów jest wybór Rektora, a także jego ewentualne odwołanie. Kadencja tego organu trwa 4 lata.

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:

 • 110 nauczycieli akademickich (profesorzy lub profesorzy Uczelni)
 • 50 nauczycieli na innych stanowiskach
 • 43 przedstawicieli studentów i doktorantów
 • 10 pracowników niebędących nauczycielami

Wybory elektorskie

Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Studentów zarządził wybory elektorskie na kadencje 2020-2024!

 • Dla studentów studiów stacjonarnych: 17, 18 i 19 marca
 • Dla studentów studiów niestacjonarnych: 15, 17 i 21 marca

W wyborach studenci mogą oddać głos na reprezentantów swojego roku w liczbie mandatów przypisanych dla danego roku.

Szczegóły znajdują się w zarządzeniu: Zarządzenie nr 1 z dnia 23 lutego 2020 r.

Podział mandatów studenckich w wyborach elektorskich (szczegóły w Zarządzenie nr 2 z dnia 4 marca 2020 r.)

 • dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych- dziewięć mandatów
 • dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych – dziewięć mandatów
 • dla studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych – dziewięć mandatów
 • dla studentów niestacjonarnych- cztery mandaty
 • dla studentów studiów magisterskich – dziesięć mandatów

Lista kandydatów na elektorów studenckich jest przedstawiona w poniższym Obwieszczeniu Komisji Wyborczej SGH. Tam również w Załączniku nr 1 znajdziecie Wniosek o mianowanie członka Komisji Skrutacyjnej SGH.

Obwieszczenie nr 1 z dnia 9 marca 2020 r.

Oświadczenie Przewodniczącej Samorządu Studentów SGH ws. głosowania elektronicznego

Kandydaci w wyborach rektorskich na kadencję 2020-2024

Prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa

Obecne stanowisko: Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej

Program wyborczy                         Proponowany zespół na kadencję 2020 – 2024

Zainteresowanych zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej kandydatki – www.weresa.pl, profilu www.facebook.com/dziekan.kgs oraz strony na Facebooku http://www.weresa.pl/facebook, na którym możecie zadawać wszelkie nurtujące Was pytania.


 

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Obecne stanowisko: Prorektor ds. nauki i zarządzania

Program wyborczy             Lista prorektorów i dziekanów

List do wyborców               Sylwetki członków Zespołu

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi dokumentami.


Postulaty i oczekiwania społeczności studenckiej wobec przyszłego Rektora

Postulaty studenckie dotyczące jakości kształcenia

Postulaty studenckie dotyczące administracji i spraw studenckich

Notatki Prezydium Samorządu Studentów SGH ze spotkania z kandydatami na Rektora SGH

Notatki ze spotkania z prof. dr hab. Marzenną Weresą

Notatki ze spotkania z dr hab. Piotrem Wachowiakiem prof. SGH

Odpowiedzi kandydatów na pytania ze spotkania, które w trakcie jego trwania nie zostały zadane

Odpowiedzi dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH

Odpowiedzi prof. dr hab. Marzenny Weresy