Transekonomik

Program wymiany semestralnej Transekonomik w ramach którego możesz wyjechać na inne uczelnie ekonomiczne w Polsce
POWRACA w 2022!

Transekonomik to semestralny program wymiany studenckiej przeznaczony dla osób uczących się na jednej z pięciu publicznych Uczelni Ekonomicznych w Polsce, czyli na:

  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Program polega na wyjeździe na jedną z czterech pozostałych uczelni na okres jednego semestru. Podczas wymiany studenci mają okazję poznać wszystkie aspekty studiowania na uczelni, na którą przyjeżdżają. Każdy student objęty jest indywidualnym planem zajęć tworzonym w porozumieniu zarówno z uczelnią macierzystą jak i uczelnią wyjazdową, dzięki temu może on dalej rozwijać się w obranym przez siebie kierunku lub spróbować się w nowych dziedzinach.
Student przyjeżdżający na daną uczelnię ma zagwarantowane miejsce w akademiku a opłaty nie mogą być wyższe niż dla studentów studiujących na danej uczelni.
Program jest realizowany wraz z Forum Uczelni Ekonomicznych, organizacją zrzeszającą Samorządy wszystkich uczelni, które objęte są programem wymiany. Współpraca ta pozwala na zapewnienie opiekuna na każdej z uczelni, który służy pomocą studentom w wybraniu przedmiotów i dopełnieniu wszystkich formalności w nowym miejscu.
Transekonomik to nie tylko doświadczenie edukacyjne, ale również świetna okazja do integracji. Studenci biorący udział w wymianie mają szansę poznać wiele nowych osób dzięki uczestnictwie w zajęciach lub działaniu w organizacjach studenckich. W tym drugim przypadku jest to również korzystne dla rozwoju samych organizacji, ponieważ następuje wymiana doświadczeń i praktyk z różnych uczelni.