W tym roku program, którego część ma miejsce w Chicago, odbywa się pod hasłem “Cancer Health Policy Summer School”. Będzie to kilkutygodniowy kurs dla studentów na temat szeroko rozumianej polityki związanej z chorobą nowotworową, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję przeprowadzić własne badania.

Treści przedstawione przez ekspertów będą dotyczyć danego zagadnienia w kontekście zdrowia publicznego, biologii, ekonomii i nauk społecznych. Studenci będą mieli za zadanie zmierzyć się z różnymi problemami związanymi z chorobą nowotworową pod okiem instruktorów i ekspertów w dziedzinie onkologii, nauk społecznych oraz polityki zdrowotnej.

W tym kursie zostaną również omówione kwestie społeczno-polityczne, które mają wpływ na politykę dotyczącą nowotworów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zadania dla studentów biorących udział w Programie:

 1. Czytanie. Studenci będą mieli 5 zadań związanych z czytaniem w ciągu semestru. Będą musieli odpowiedzieć na 3 kluczowe pytania na podstawie przesłanych materiałów, które będą wymagały krytycznego myślenia. Każde zadanie zostanie im przekazane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Forum dyskusyjne. Studenci będą musieli uczestniczyć w forach internetowych i brać udział w dyskusjach na temat polityki prozdrowotnej związanej z chorobą nowotworową.
 3. Zajęcia w klasie. Działania te będą polegały na prowadzeniu dyskusji na podstawie artykułów w czasopismach, publikacji rządowych i raportów politycznych.
 4. Egzamin śródroczny i roczny
 5. Projekt końcowy. Ostatnim zadaniem będzie artykuł badawczy – ”Cancer health disparities paper”

Harmonogram:

Unit 1: Health Status, Cancer-Risk Consumer Behavior and Policy

 • Week 1: 07/01/2020 – Using Economics to Study Health Issues
 • Week 2: 07/08/2020 – Demand for Human Capital
 • Week 3: 07/15/2020 – The Role of Government, Health and Medical Care,

Unit 2: Instructor-Led Team Workshops to Support Final Research Projects

 • Week 4: 07/22/2020 – Creating a Statistical Analysis Plan + Using R Statistical Software for Data Management
 • Week 5: 07/29/2020 – Using R Statistical for Descriptive Statistics and Regression Models
 • Week 6: 08/05/2020 – Applying R to Course Survey

Koszty

Każdy uczestnik Programu otrzymuje stypendium w wysokości 9000 zł, którym zarządza we własnym zakresie. Od niego zależy w jakiej cenie i z jak dużym wyprzedzeniem zakupi bilety do Stanów Zjednoczonych, jak będzie planował wydatki, ile przeznaczy na wyżywienie etc. Na miejscu studenci są zakwaterowani w akademiku NEIU, którego koszt wynosi około 2500 zł.

Rekrutacja

Zgłoszenia na stypendium na Northeastern Illinois University będą zbierane poprzez formularz rekrutacyjny od 24 lutego godz. 19.00 do 11 marca godz. 23.59. W procesie rekrutacji oceniane będą listy motywacyjne oraz CV przesłane przez kandydatów.

Formularz zgłoszeniowy