Rzecznik Praw Studenta to jeden z trzech jednoosobowych organów Samorządu Studentów. Reprezentuje on studentów przed władzami uczelni oraz pomaga im w rozwiązywaniu problemów z wykładowcami, władzami czy dziekanatem. Rzecznik zarządza pracami Biura, którego członkowie chętnie rozwieją wszelkie Wasze wątpliwości i odpowiedzą Wam na wszystkie nasuwające się pytania odnośnie studiów i studiowania na SGH.

Kto powinien, a kto nie powinien

kontaktować się z RPS w swojej sprawie?

Do RPS szczególnie powinni kierować się studenci i kandydaci do SGH szukający pomocy w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, takich jak naruszenie praw studenta czy konflikty z wykładowcami.
Do RPS nie powinni kierować się studenci z pytaniami odnośnie do procesu ubiegania się o stypendia (do tego służy fanpage Komisji Stypendialnej) oraz o akademiki (Komisja ds. Akademików). Pytania związane z projektami czy propozycje współpracy należy kierować na fanpage Samorządu.

Kontakt z Rzecznikiem

Piotr Borczyński

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta ani członkowie jego Biura nie rozwiązują kwestii uczelnianych w wiadomościach na swoich prywatnych profilach facebookowych ani w prywatnych mailach – jedynym oficjalnym sposobem komunikacji jest fanpage Rzecznika.

Schemat postępowania w razie typowych problemów na Uczelni

 • 1

  1) Szukamy sprawdzonych informacji na stronie SGH, w Regulaminie Studiów, Programach i planach studiów właściwego nam rocznika, na SGH Wiki oraz na blogu Dziekanatu Studium Magisterskiego Po drugiej stronie okienka.

 • 2

  2) Pytamy innych studentów o pomoc, prywatnie i na grupach rocznikowych, kierunkowych i przedmiotowych oraz sprawdzamy otrzymane od nich informacje.

 • 3

  3) Kierujemy swoje zapytanie do swojego asystenta toku.

 • 4

  4) Kierujemy swoje pytanie na profil facebookowy Rzecznika Praw Studenta SGH, Komisji Stypendialnej SGH lub Komisji ds. Akademików SGH, w zależności od sprawy.

 • 5

  5) Udajemy się na dyżur Prodziekana, pamiętając, że w Studium Magisterskim Prodziekani przypisani są do konkretnego typu spraw.

 • 6

  6) Udajemy się na dyżur Dziekana, pamiętając, że wymagane jest zapisanie się i potwierdzenie spotkania mailowo.

Zapoznaj się z przydatnymi linkami

Wzory podań