Rada Kół i Organizacji

Rada Kół i Organizacji (RKiO) jest organem Samorządu Studentów SGH skupiającym przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich (studenckich kół naukowych, klubów, organizacji akademickich i zespołów artystycznych) oraz stowarzyszeń działających w SGH. Podstawę prawną działalności RKiO stanowi §15 Regulaminu Samorządu Studentów oraz statut RKiO uchwalany na podstawie Regulaminu przez Radę Samorządu.
Do głównych zadań RKiO należą: opiniowanie i wspieranie Kanclerza przy przydzielaniu dostępnych pomieszczeń organizacjom studenckim, sporządzanie rankingów organizacji, przygotowywanie sprawozdań z rozdziału i rozliczania środków z II filaru Funduszu Ruchu Studenckiego, ustalanie propozycji podziału tych środków, organizacja Targów Kół i Organizacji, współtworzenie wraz z DOSem Informatora o działalności studenckiej. Delegaci RKiO są obecni także w komisji konkursowej III filaru FRS. Posiedzenia Delegatów RKiO odbywają się co najmniej 2 razy na semestr.

Zarząd Rady Kół i Organizacji

kadencja 2021/2022

Mateusz Kalinka

Przewodniczący

Zofia Krasoń

Wiceprzewodnicząca

Tymoteusz Nowak

Wiceprzewodniczący

Dominika Zdunek

Wiceprzewodnicząca

Zobacz listę kół naukowych i organizacji

Przejdź do listy