Mosty Ekonomiczne to ogólnopolski projekt zapoczątkowany przez Samorząd Studentów SGH we współpracy z Forum Uczelni Ekonomicznych. Studenci mają szansę uczestniczyć w warsztatach, case studies, wykładach inspirujących czy spotkać się z ludźmi biznesu, którzy mają na swoim koncie wiele osiągnięć. Okazja do integracji i nawiązania współpracy między pięcioma najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w kraju.
– Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
– Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Mosty to możliwość nabrania szerszej perspektywy, możliwość poznania innego miasta, możliwość wymiany doświadczeń – i przede wszystkim budowania relacji zarówno biznesowych jak i prywatnych.

Patron Mostów Ekonomicznych 2019

Fundacja GPW, realizując misję własną oraz misję Giełdy Papierów Wartościowych, od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną na temat rynku kapitałowego oraz funkcjonujących na nim podmiotów. Działania Fundacji skierowane są do różnych grup odbiorców – młodzieży, studentów, nauczycieli, inwestorów oraz profesjonalistów rynku kapitałowego. Działania te realizowane są w ramach różnorodnych projektów i programów, w tym m.in. Szkoła Giełdowa, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Go4Poland – wybierz Polskę! czy Niebanalnie o Giełdzie.

 

Fundacja GPW