Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych, w skrócie KPUE, to coroczne wydarzenie powstałe z inicjatywy Samorządu Studentów SGH organizowane we współpracy z Forum Uczelni Ekonomicznych. Podczas konferencji podsumowywana jest całoroczna działalność Forum.
Na konferencji w Warszawie spotykają się delegaci i przedstawiciele pięciu czołowych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce, wchodzących w skład Forum Uczelni Ekonomicznych, a mianowicie najlepsi studenci z

  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i opinii. Podczas paneli dyskusyjnych członkowie KPUE mają niepowtarzalną okazję dzielić się swoimi praktykami, a także dyskutować i rozwijać kontakty międzyuczelniane na szczeblu studenckim. Podsumowywane są projekty organizowane w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych, mianowicie Mosty Ekonomiczne, Transekonomik i Test Wiedzy Ekonomicznej. Ponadto uczestnicy mają okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach i szkoleniach.

Polub fanpage „Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych” na Facebooku i bądź na bieżąco.

@konferencja.polskich.uczelni.ekonomicznych