Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych, w skrócie KPUE, to doroczne wydarzenie organizowane w ramach zjazdów Forum Uczelni Ekonomicznych, komisji branżowej Parlamentu Studentów RP, powstałe z inicjatywy Samorządu Studentów SGH, teraz organizowane we współpracy z Forum. Podczas konferencji podsumowywana jest całoroczna działalność Forum.
Na konferencję w Warszawie przyjeżdżają delegaci i przedstawiciele czterech czołowych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce, wchodzących w skład Forum Uczelni Ekonomicznych, mianowicie najlepsi studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W konferencji biorą udział również delegaci i przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i opinii. Podczas paneli dyskusyjnych członkowie KPUE mają niepowtarzalną okazję dzielić się swoimi praktykami, a także dyskutować i rozwijać kontakty międzyuczelniane na szczeblu studenckim. Podsumowywane są projekty organizowane w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych, mianowicie Mosty Ekonomiczne, Transekonomik i Test Wiedzy Ekonomicznej. Uczestnicy biorą udział również w ciekawych warsztatach.
W tym roku w murach SGH odbędzie się trzynasta już edycja konferencji w dniach 5.04-7.04.

Polub fanpage “Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych” na Facebooku i bądź na bieżąco.

@konferencja.polskich.uczelni.ekonomicznych