Inspiring Solutions to konferencja organizowana przez połączone siły CEMS Club Warsaw oraz Samorządu Studentów SGH. Głównym motywem inicjatywy jest pokazanie ciekawych powiązań pomiędzy biznesem a technologią. Uczestnicy projektu mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o zastosowaniach IT w biznesie.
Struktura konferencji jest bardzo rozbudowana. Dzieli się ona na Inspiring Workshops, Talks oraz Discussions. Podczas warsztatów (Workshops) partnerzy korporacyjni angażują uczestników konferencji i pozwalając im nabyć nowe umiejętności. Wystąpienia prelegentów (talks) są z kolei kopalnią merytorycznej wiedzy związanej z IT oraz Biznesem. Panele dyskusyjne między prelegentami (dicussions) są natomiast okazją do zrozumienia najciekawszych zawiłości świata technologii.
Projekt Inspiring Solutions oprócz głównej konferencji posiada również nie mniej istotne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest IS Day, czyli intensywny dzień promocji konferencji w Auli Spadochronowej, podczas którego firmy mają możliwość zaprezentowania się przed zainteresowanymi studentami. Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym jest Inspiring Fuckups, czyli seria spotkań z przedsiębiorcami i startupowcami, podczas których opowiadają oni o problemach, jakie napotkali w drodze do osiągnięcia sukcesu.
Konferencja oprócz ambitnych studentów przyciąga również duże korporacje chętne do współpracy. W poprzednich latach byli to m.in. Accenture, Deloitte, mBank, P&G, Goldman Sachs, Microsoft, PwC czy Google.
Warto wspomnieć, że Inspiring Solutions jest inicjatywą międzyuczelnianą. W poprzednich edycjach beneficjentami projektu byli również studenci Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Polsko-Japońskiej Akademii Technicznej czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowanie tak szerokiego grona akademickiego wynika z faktu, że bloki tematyczne wydarzenia dzielą się na Biznesowe oraz Techniczne. Dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.