Informator Studencki dla I roku SL to kompendium niezbędnej wiedzy dla nowego studenta SGH. Znajdują się w nim informacje m.in. na temat funkcjonowania uczelni, kół naukowych oraz studenckiego życia w Warszawie. Jest on cyklicznie wydawany w formie książki oraz dostępny elektronicznie. Nakład rozchodzi się w całości w czasie składania dokumentów przez nowych studentów.
Jednym z ważniejszych powtarzających się elementów są opinie o wykładowcach. Pomagają one wybrać odpowiednich belfrów pod względem trudności zaliczenia, ciekawości zajęć czy umiejętności przekazywania wiedzy.
Pokrótce przedstawiony jest tam również dorobek projektowy Samorządu Studentów SGH i jego struktura.
Główną misją projektu jest to, żeby każdy nowy student został jak najlepiej poinformowany o działaniu uczelnianego środowiska.

Zapoznaj się z Informatorem dla I roku SL.

Informator