Dni Adaptacyjne, to projekt, który powstał z myślą o studentach dopiero rozpoczynających swoją przygodę na naszej uczelni. Naszym nadrzędnym celem jest zapoznanie studentów pierwszego roku ze Szkołą Główną Handlową oraz warunkami panującymi na uczelni. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele pytań nurtuje świeżo upieczonych esgiehowiczów, dlatego naszym priorytetem jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych ze studiowaniem w SGH.
W harmonogramie Dni Adaptacyjnych znajdują się między innymi dopracowane pod kątem merytorycznym prelekcje, podczas których zostaną sprostowane wszystkie niepewności studentów związane z zasadami studiowania na naszej uczelni oraz załatwianiem wszelkich formalności np. w dziekanacie. Uczestnicy Dni Adaptacyjnych będą mieli okazję pierwszy raz zetknąć się ze światem biznesu na warsztatach organizowanych przez naszych Partnerów oraz poznać ofertę Studenckich Kół Naukowych i organizacji działających na naszej uczelni.
Uwaga! Dni Adaptacyjne nie ograniczają się jedynie do przekazania uczestnikom ,,suchych’’ faktów i informacji. Naszym celem jest również integracja polegająca głównie na umożliwieniu pierwszoroczniakom przełamania lodów w kontaktach zarówno z innymi początkującymi studentami, jak i starszymi kolegami. Nie pozwolimy także, aby uczestnicy rozpoczęli swoje ,,szalone’’ życie studenckie bez wcześniejszego wdrożenia oraz przygotowania do najlepszego czasu w ich życiu, czyli studiów!