FAQ

Postępowanie w razie stwierdzenia COVID-19

 • Jeśli mam podejrzenia - to co powinienem zrobić? Czy lekarz SGH może mnie skierować na badania?

  W przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 należy przede wszystkim skontaktować się ze swoim lekarzem POZ, ponieważ to on może wystawić skierowanie na test stwierdzający zakażenie lub jego brak oraz ocenić wstępujące objawy. Lekarz pracujący w gabinecie na terenie SGH może wystawić takie skierowanie, jeśli dany student wybrał go jako swojego lekarza POZ.

 • Czy moim obowiązkiem jest zgłoszenie pozytywnego wyniku? Czy przedstawiciel GIS sam się ze mną skontaktuje?

  Pozytywne wyniki przeprowadzonego testu są raportowane do służb sanitarnych przez laboratoria przeprowadzające badania w tzw. systemie EWP. Służby powinny same skontaktować się z osobą zakażoną, jednak czasem odbywa się to z opóźnieniem. W takiej sytuacji można skorzystać z formularza: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne Wskazane jest też, aby poinformować osoby potencjalnie narażone na zakażenie o zaistniałej sytuacji.

  W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu należy bezwzględnie pozostać w izolacji (nakładana jest ona automatycznie i jest obowiązkowa niezależnie od tego, czy test był wykonywany na podstawie skierowania czy prywatnie) i stosować się do zaleceń lekarza POZ oraz służb sanitarnych. Informacje o czasie trwania izolacji przekaże lekarz, powinny również pojawić się w Internetowym Koncie Pacjenta, które posiada każda osoba ubezpieczona (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta). O zakończeniu izolacji w pierwotnie określonym terminie lub jej przedłużeniu decyduje lekarz.

  Występujące w trakcie izolacji objawy COVID-19 należy konsultować ze swoim lekarzem POZ, a w przypadku nagłego i drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia  wezwać pogotowie ratunkowe.

  Należy pamiętać, że obowiązkową kwarantanną w przypadku pozytywnego wyniku testu automatycznie objęci są wszyscy współdomownicy osoby zakażonej – trwa ona o 7 dni dłużej niż izolacja osoby, która otrzymała pozytywny wynik.

 • Gdzie powinienem zgłosić pozytywny wynik w SGH?

  Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 63 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wśród członków społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, pozytywny wynik, jak również skierowanie na kwarantannę i bliski kontakt z osobą zakażoną, należy zgłosić do właściwego dziekanatu. Mieszkańcy domów studenckich SGH zobowiązani są również do niezwłocznego przekazania takich informacji administracji DS.

 • Czy mam automatycznie usprawiedliwione zajęcia w trakcie izolacji?

  Usprawiedliwienie nie jest automatyczne, ponieważ Uczelnia otrzymuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej tylko w przypadku studentów zgłoszonych przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego (jest to ograniczona grupa osób – studenci, którzy ukończyli 26. r.ż., nie mają innego tytułu ubezpieczenia i złożyli wniosek o ubezpieczenie ich przez SGH oraz cudzoziemcy spoza UE). W pozostałych przypadkach, jeśli student sam o tym nie poinformuje, SGH nie posiada informacji o skierowaniu studenta na kwarantannę lub izolację domową. W związku z tym, aby usprawiedliwić nieobecność na zajęciach, konieczny jest kontakt z Uczelnią i udokumentowanie, np. poprzez screen, wydruk czy plik pobrany z IKP, niemożności uczestniczenia w zajęciach z ww. powodów.

 • Co jeśli nie mam możliwości przeprowadzenia samoizolacji? Czy uczelnia lub państwo przewiduje pomoc w tej sytuacji?

  Osoby, które nie mają możliwości odbywania kwarantanny lub izolacji w miejscu zamieszkania, mogą zostać skierowane przez państwowe służby sanitarne do wyznaczonego ośrodka. Mieszkańcy domów studenckich SGH kierowani są do izolatorium przygotowanego w akademiku – wydzielonych jednoosobowych pokojów z łazienkami.

 • Jak wygląda koniec kwarantanny? Czy powinienem mieć negatywny wynik testu czy nie?

  Jeśli nie wystąpią objawy mogące świadczyć o zakażeniu, kwarantanna kończy się w momencie wyznaczonym przez państwowe służby sanitarne i najczęściej nie jest wykonywany test. W przypadku wystąpienia objawów należy skontaktować się z lekarzem POZ i postępować według jego zaleceń.

  Uwaga: w przypadku izolacji domowej, a więc odosobnienia wynikającego z potwierdzonego zakażenia (a nie tylko narażenia na zakażenie – jak w przypadku kwarantanny), moment jej zakończenia zależy od decyzji lekarza POZ lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium. Oceniając przebieg infekcji, lekarz może zadecydować o wydłużeniu pierwotnego czasu izolacji.

 • Co zrobić, jeżeli mam już kwarantannę, ale chcę zrobić test?

  Kwestię tę reguluje (stan na dzień 12.11.2020) par. 3a Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871). W przypadku otrzymania skierowania na test od lekarza POZ należy postępować zgodnie z jego wskazówkami. W innych przypadkach należy skontaktować się z państwowymi służbami sanitarnymi.

 • Co mogę zrobić, jeżeli mieszkam sam i nikt nie może mi pomóc np. z zakupami?

  Organy państwowe i samorządowe oferują pomoc w tym zakresie, można z niej skorzystać m.in. za pośrednictwem aplikacji „Kwarantanna domowa” obowiązkowej dla osób skierowanych na kwarantannę. Ponadto pomoc oferuje wiele grup wsparcia, z którymi można nawiązać kontakt w internecie. Mieszkańcy domów studenckich SGH mogą liczyć na wsparcie administracji DS oraz innych studentów.

 • Jakie są rodzaje testów, w którym momencie z którego z nich powinienem skorzystać?

  Postępowanie diagnostyczne powinno być dostosowane do sytuacji i potrzeb konkretnego pacjenta – w tym celu niezbędny jest kontakt z lekarzem.

 • Psycholog – czy i jak mogę uzyskać pomocy psychologicznej?

  Uczelnia oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, również w formie sesji online – szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ssl-student.sgh.waw.pl/pl/pomocpsychologiczna/Strony/default.aspx