Pełnomocnik ds. Studenckich działa jako łącznik między Władzami Akademickimi a Studentami SGH, jest wsparciem podczas rozwiązywania trudnych i zawiłych problemów, z którymi borykają się adepci „Wielkiej Różowej”.

Obowiązki:

  • bieżące wsparcie Rzecznika Praw Studenta i jego Biura w rozwiązywaniu spraw studenckich;
  • nadzór nad Komisją ds. Akademików, Komisją Stypendialną oraz Odwoławczą Komisją Stypendialną;
  • pomocna dłoń dla osób z niepełnosprawnościami.
Należy pamiętać, że sprawami związanymi z prawami i obowiązkami studenta oraz rozwiązywaniem konfliktów z wykładowcami zajmuje się Rzecznik Praw Studenta

Kontakt z Pełnomocnikiem

Małgorzata Miecznikowska

Pełnomocnik ds. Studenckich

Do Pełnomocnika mogą zgłaszać się studenci z następującymi kwestiami, które dotykają problemów związanych z:

  • likwidacją barier i poprawą sytuacji studentów z niepełnosprawnościami na Uczelni
  • kwestiami dotyczącymi wsparcia w trudnych i skomplikowanych sytuacjach związanych m.in z zdarzeniami losowymi
  • kwestiami dotyczącymi porady w zakresie funkcjonowania Uczelni oraz toku i cyklu studiów