Komisja Think Tanku Samorządu Studentów SGH

Komisja Think Tanku Samorządu Studentów SGH (Think Tank Samorządu Studentów SGH) to jednostka Prezydium, która realizuje zadania strategicznie ważne dla budowania i ulepszania wspólnego ekosystemu Samorządu Studentów, Uczelnianych Organizacji Studenckich oraz właściwych jednostek strukturalnych Uczelni, a także zwiększenia przenikania się aktywnych osób pomiędzy różnymi środowiskami. Członkami Think Tanku są co do zasady studenci, którzy są lub byli zarówno członkami statutowej części Samorządu oraz co najmniej jednej UOS, dzięki czemu Komisja zyskuje przy wykonywaniu swoich zadań szerszą perspektywę i może korzystać ze zbudowanych wcześniej relacji.

Inicjatywy Think Tanku

1. Program Mentoringowy SGH

Współtworzony wspólnie z jednostkami Uczelni, wyjątkowy na skalę Polski cykl, który łączy w pary zrekrutowanych w otwartej rekrutacji studentów i absolwentów Uczelni. Polega na indywidualnych spotkaniach każdej z kilkudziesięciu par w formule mentor-mentee oraz warsztatach tematycznych w każdej ze ścieżek Programu, które operacyjnie realizowane są przez Studenckie Koła Naukowe. W roku akademickim 2018/2019 odbywa się druga edycja Programu.

2. Konsulting społeczny 180 Degrees Consulting Warsaw

Oddział prestiżowej globalnej sieci, w ramach której studenci kierunków biznesowych mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych w ramach doradztwa strategicznego. 180 DC pomogła już tysiącom organizacji non-profit na całym świecie. (projekt na przełomie faz przygotowawczej i realizacyjnej)

3. Obserwator SGH

Pierwszy, oficjalny portal publikacyjny kół naukowych SGH powstały w maju 2018. Obserwator SGH powstał jako miejsce, w którym koła naukowe działające w Szkole Głównej Handlowej mogą publikować tworzone przez siebie publikacje. https://obserwatorsgh.pl/

4. Raporty i analizy

Tworzenie przekrojowych dokumentów analitycznych dotyczących stanu i możliwości rozwoju Uczelni. Realizacja tej inicjatywy jest nawiązaniem do istniejącego dawniej Studenckiego ThinkTanku. (projekt w fazie przygotowawczej)

5. Wspieranie projektów

Wsparcie i patronat nad szeregiem pojedynczych, wyróżniających się projektów realizowanych przez Koła i Organizacje.