Komisja ds. Relacji Zewnętrznych

SGH jako najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce działa i współpracuje z otoczeniem zewnętrznym w wielu obszarach – nie tylko naukowych, lecz także biznesowych i społecznych. Dotyczy to również oczywiście Studentów, którzy tworzą społeczność naszej Alma Mater. Właśnie dlatego Samorząd Studentów SGH podjął rok temu decyzję o wyjściu naprzeciw coraz większym szansom i wyzwaniom, które stwarza otoczenie zewnętrzne. Powstała Komisja ds. Relacji Zewnętrznych, która ma za zadanie reprezentować Studentów SGH przed szeroko pojętym otoczeniem.

Działania Komisji

1. Obszar Networkingowy

Parlament Studentów Rzeczpospolitej, Forum Uczelni Ekonomicznych, czy Porozumienie Uczelni Warszawskich to tylko niektóre z inicjatyw, w ramach których mamy za zadanie reprezentować SGH i dopilnować, aby na konferencjach i zjazdach zawsze byli obecni reprezentanci naszej uczelni. Równie ważne jest, aby wydarzenia, których Samorząd jest współorganizatorem lub patronem odbyły się na należycie wysokim poziomie organizacyjnym. Dlatego KRZ odpowiada za współpracę przy organizacji wydarzeń z podmiotami zewnętrznymi. Za istotny cel postawiliśmy sobie również wspieranie integracji Studentów SGH wszystkich narodowości.

2. Obszar Biznesowy

Kolejnym, nowym celem komisji jest to, aby partnerzy biznesowi byli aktywnie zaangażowani w proces kształcenia poprzez następujące inicjatywy:
– przedmioty prowadzone przez firmy zewnętrzne,
– wprowadzenie stypendiów naukowych fundowanych przez podmioty zewnętrzne,
– współpracę w ramach pisania prac naukowych.

3. Obszar Wewnętrzny

KRZ odpowiada również za reprezentowanie Studentów oraz tworzonych przez ich inicjatyw przed Władzami Uczelni. Wiąże się to ze wspieraniem kilkudziesięciu Zespołów Projektowych w administracyjnych, reprezentatywnych i wizerunkowych obowiązkach. Dodatkowo dbamy również o utrzymywanie współpracy i kontaktów z alumnami Samorządu Studentów SGH. Ma to na celu wykorzystanie potencjału i wiedzy pokoleń działaczy do doskonalenia umiejętności obecnych Studentów.