Komisja ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się dbaniem o jak najwyższy poziom dydaktyki w SGH oraz implementacją najlepszych światowych standardów edukacyjnych, z inicjatywy własnej lub wspierając Władze uczelni. Zespół Komisji tworzy rozwiązania istotnie wpływające na ofertę edukacyjną SGH, a tym samym na każdego studenta.
W ostatnim czasie, Komisja zajmowała się m.in. testem z przedsiębiorczości dla kandydatów na studia licencjackie, reformą kierunku Ekonomia, tworzeniem ścieżek przedmiotowych czy usprawnieniami w ankietyzacji studentów i proponowanym kształtem wprowadzenia standaryzacji egzaminów.
Obecnie można wyróżnić dwa obszary działalności Komisji – dydaktyczny i naukowy. Obszar dydaktyczny skupia się na wszelkich zagadnieniach związanych z zajęciami prowadzonymi w SGH. Mowa tu np. o standaryzacji, czy cyklicznej ocenie kierunków studiów. Z kolei działalność w obszarze naukowym dotyczy nowych inicjatyw, takich jak wprowadzenie pozycji Asystenta Naukowego (“Research Assistant”), umożliwiającej studentom rozwój w różnych dziedzinach nauki.
Działalność w Komisji ds. Jakości Kształcenia jest świetną okazją do rozwoju umiejętności analitycznych i strategicznego myślenia. Pozwala na kontakt z ciekawymi ludźmi z uczelni oraz otoczenia – przedstawicielami instytucji publicznych oraz partnerami biznesowymi. Dodatkowo ważnym aspektem jest duży wpływ na zmiany przebiegające w SGH, w tym także te, związane z wdrażaniem Ustawy 2.0. Realne przełożenie realizowanych inicjatyw na sposób funkcjonowania Szkoły Głównej Handlowej czyni Komisję unikalnym miejscem dla osób chcących mieć wpływ na codzienną uczelnianą rzeczywistość.
Praca w Komisji obejmuje przede wszystkim tworzenie analiz, raportów oraz planowanie strategiczne, a także regularne spotkania z władzami SGH. Zespół Komisji poszukuje osób pracowitych i zaangażowanych w życie uczelni, o mocnych umiejętnościach analitycznych i chęci rozwoju.