Komisja ds. Informacji i Komunikacji

Komisja ds. Informacji i Komunikacja to największa niestała komisja Samorządu Studentów. Jest organem odpowiadającym za realizację polityki informacyjnej Samorządu. W celu ułatwienia zarządzaniem jej działalność została podzielona na trzy obszary:

  • media społecznościowe
  • strony internetowe
  • wydarzenia
W obszarze mediów społecznościowych KIK prowadzi profile Samorządu na Facebooku, Twitterze, LinkedIn’ie i Instagramie. Dodatkowo agreguje i moderuje grupy rocznikowe i przedmiotowe na Facebooku.
KIK prowadzi stronę internetową Samorządu, a także strony wszystkich projektów.
Za każdy z obszarów odpowiada jeden z wiceprzewodniczących Komisji. Działalność Komisji reguluje Regulamin organizacyjny, a Komisja wypełnia założenia Strategii komunikacji Samorządu Samorządu.