Organy

Prezydium Samorządu Studentów SGH

kadencja 2020/2021

Mateusz Wantuła

Przewodniczący Samorządu Studentów

Agnieszka Pechcińska

Wiceprzewodnicząca ds. Jakości Kształcenia

Sylwia Bryła

Wiceprzewodnicząca ds. Relacji Zewnętrznych

Weronika Farys

Członek Prezydium ds. Informacji i Komunikacji

Mateusz Kosieliński

Członek Prezydium ds. Finansów i Administracji

Martyna Czajkowska

Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego

Karol Czaja

Pełnomocnik ds. Międzynarodowych

Michał Grzesiński

Pełnomocnik ds. Rozwoju Organizacji

Małgorzata Miecznikowska

Pełnomocnik ds. Studenckich

Rzecznik Praw Studenta

kadencja 2020/2021

Karol Bujanowicz

Rzecznik Praw Studenta