Prezydium Samorządu Studentów SGH

Prezydium Samorządu Studentów SGH

kadencja 2022/2023

Marta Ekner

Przewodnicząca Samorządu Studentów

Łukasz Krzempek

Wiceprzewodniczący ds. Jakości Kształcenia

Rafał Klimiuk

Wiceprzewodniczący ds. Relacji Zewnętrznych

Martyna Kochman

Przewodnicząca Komisji ds. Informacji i Komunikacji

Joanna Wąsik

Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Administracji

Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego

Aleksandra Klicka

Pełnomocniczka ds. Międzynarodowych

Adrian Zontek

Pełnomocnik ds. Transformacji Cyfrowej
Pełnomocnik ds. CIVICA

Sabina Roksolana Sinkiewicz

Pełnomocniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zuzanna Karcz

Pełnomocniczka ds. Różnorodności Społecznej

Rzecznik Praw Studenta

kadencja 2022/2023

Piotr Borczyński

Rzecznik Praw Studenta