Organy

Prezydium Samorządu Studentów SGH

kadencja 2018/2019

Michał Bono Kulbacki

Przewodniczący

Adrian Michalczuk

Wiceprzewodniczący ds. Jakości Kształcenia

Mateusz Kocman

Wiceprzewodniczący ds. Relacji Zewnętrznych

Bartosz de Boulangé

Członek Prezydium ds. Finansów i Administracji

Julia Stolpa

Członek Prezydium ds. Studenckich

Julian Smółka

Członek Prezydium ds. Informacji i Komunikacji

Piotr Idzi​

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego

Paulina Białek

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej

Michał Gałagus

Pełnomocnik ds. Rozwoju Organizacji

Rzecznik Praw Studenta

kadencja 2018/2019

Kacper Jakubiec

Rzecznik Praw Studenta