Prezydium Samorządu Studentów SGH

Prezydium Samorządu Studentów SGH

kadencja 2021/2022

Wojciech Godlewski

Przewodniczący Samorządu Studentów

Adrian Zontek

Wiceprzewodniczący ds. Jakości Kształcenia

Zuzanna Dwojak

Wiceprzewodnicząca ds. Informacji i Komunikacji

Agnieszka Wrona

Członkini Prezydium ds. Relacji Zewnętrznych

Anna Kwiatkowska

Członkini Prezydium ds. Finansów i Administracji

Jakub Gniadek

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego

Karolina Modrzejewska

Pełnomocniczka ds. Międzynarodowych

Krzysztof Zioło

Pełnomocnik ds. Rozwoju Organizacji

Sabina Roksolana Sinkiewicz

Pełnomocniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju

Rzecznik Praw Studenta

kadencja 2021/2022

Karol Osuchowski

Rzecznik Praw Studenta