Organy

Prezydium Samorządu Studentów SGH

kadencja 2019/2020

Justyna Witkowska

Przewodnicząca

Olivia Klimczak

Wiceprzewodnicząca ds. Relacji Zewnętrznych

Marta Morawska

Członek Prezydium ds. Informacji i Komunikacji

Jan Nowjalis

Członek Prezydium ds. Finansów i Administracji

Mikołaj Lipke

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego

Karol Czarnecki

Członek Prezydium ds. Jakości Kształcenia

Karol Czaja

Pełnomocnik ds. Międzynarodowych

Michał Grzesiński

Pełnomocnik ds. Rozwoju Organizacji

Małgorzata Miecznikowska

Pełnomocnik ds. Studenckich

Rzecznik Praw Studenta

kadencja 2019/2020

Aleksandra Pepłowska

Rzecznik Praw Studenta