Ze względu na sytuację epidemiologiczą, bezpośrednia obsługa studentów została zawieszona. W odpowiedzi na potrzeby studentów stworzone zostały alternatywne formy kontaktu z organami Uczelni za pośrednictwem systemów elektronicznych, poczty, oraz aplikacji MS Teams. Wszystkie zamieszczone poniżej informacje dotyczą stduentów studiów licencjackich. 

Obsługa studentów przez asystentów roku

W związku ze zwiększeniem liczby obowiązków i wprowadzeniem rotacyjnego systemu pracy zdalnej, asystenci toku nie zawsze mogą odebrać telefon. Pozostają oni jednak do dyspozycji mailowej i odpowiadają na zapytania od studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Dodatkowo, asystenci zajmujący się studiami niestacjonarnymi zajmują się obsługą mailową w soboty w terminach zjazdów w godzinach 8.30-14.30 (terminy zjazdów na licencjackich studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym w roku akademickim 2020/2021)

Od 16 listopada istnieje możliwość rozmowy z asystentem toku za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Asystenci toku są dostępni pod konkretnymi linkami w aplikacji, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00 dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych popołudniowych; natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym w soboty w terminach zjazdów w godzinach 10.00-12.00


Alina Kurzep

organizacja obron prac licencjackich

Katarzyna Bielawska-Czyżkowska

sprawy pracowników naukowo-dydaktycznych

Iwona Branicka

II rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

Agnieszka Dębska

studenci studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym (semestr I, VI)

Joanna Afrykańska

studenci II roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

Katarzyna Smolińska

sprawy studentów przyjeżdżającyh i wyjeżdżających na wymianę (m.in. program ERASMUS+, umowy bilateralne, Forum Polsko-Niemieckie, ACCA, Transekonomik).

Katarzyna Modzelewska

studenci studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym (semestr II, V)

Maciej Sieklucki

studenci III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019).

Katarzyna Selwon

studenci I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)

studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 (po VI semestrze) ​

Małgorzata Wilkiewicz

studenci III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019)

This is a text block. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dyżury dziekanów

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 10.00 roboczego dnia poprzedzającego dyżur wybranego dziekana) poprzez adres mailowy: dsl@sgh.waw.pl (w treści maila należy krótko opisać sprawę oraz podać nazwisko asystenta toku) – w przypadku studentów SGH e-mail musi być przesłany z poczty w domenie SGH). Aktualne godziny dyżurów podane są na stronie Szkoły Głównej Handlowej
Po zgłoszeniu, otrzymuje się maila zwrotnego z datą i godziną konsultacji. W wyznaczonym terminie należy oczekiwać na połączenie na platformie Microsoft Teams.
Należy pamiętać, że podana godzina jest przybliżona – w zależności od czasu obsługi wcześniejszej osoby. Dlatego warto być dostępnym przy komputerze z pewnym wyprzedzeniem i cierpliwie czekać na połączenie, jeśli o wyznaczonej godzinie nikt nie nawiąże połączenia.