Ze względu na sytuację epidemiologiczą, bezpośrednia obsługa studentów została zawieszona. W odpowiedzi na potrzeby studentów stworzone zostały alternatywne formy kontaktu z organami Uczelni za pośrednictwem systemów elektronicznych, poczty, oraz aplikacji MS Teams. Wszystkie zamieszczone poniżej informacje dotyczą stduentów studiów licencjackich. 

Obsługa studentów przez asystentów roku

W związku ze zwiększeniem liczby obowiązków i wprowadzeniem rotacyjnego systemu pracy zdalnej, asystenci toku nie zawsze mogą odebrać telefon. Pozostają oni jednak do dyspozycji mailowej i odpowiadają na zapytania od studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Dodatkowo, asystenci zajmujący się studiami niestacjonarnymi zajmują się obsługą mailową w soboty w terminach zjazdów w godzinach 8.30-14.30 (terminy zjazdów na licencjackich studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym w roku akademickim 2020/2021)
[/vc_column]

Od 16 listopada istnieje możliwość rozmowy z asystentem toku za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Asystenci toku są dostępni pod konkretnymi linkami w aplikacji, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00 dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych popołudniowych; natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym w soboty w terminach zjazdów w godzinach 10.00-12.00


Alina Kurzep

organizacja obron prac licencjackich

Katarzyna Bielawska-Czyżkowska

sprawy pracowników naukowo-dydaktycznych

Iwona Branicka

II rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

Agnieszka Dębska

studenci studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym (semestr I, VI)

Joanna Afrykańska

studenci II roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

Katarzyna Smolińska

sprawy studentów przyjeżdżającyh i wyjeżdżających na wymianę (m.in. program ERASMUS+, umowy bilateralne, Forum Polsko-Niemieckie, ACCA, Transekonomik).

Katarzyna Modzelewska

studenci studiów niestacjonarnych I stopnia w trybie sobotnio-niedzielnym (semestr II, V)

Maciej Sieklucki

studenci III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019).

Katarzyna Selwon

studenci I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)

studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska A-Ł), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 (po VI semestrze) ​

Małgorzata Wilkiewicz

studenci III roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w trybie popołudniowym (nazwiska M-Ż) (studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019)

Magdalena Wilczyńska

studenci studiów licencjackich w języku angielskim;

uczący się w Studium Licencjackim studentów obcokrajowców studiujących na studiach w języku polskim na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, stypendystami NAWA, podwójnym dyplomem.
[/tm_box]

Dyżury dziekanów

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 10.00 roboczego dnia poprzedzającego dyżur wybranego dziekana) poprzez adres mailowy: dsl@sgh.waw.pl (w treści maila należy krótko opisać sprawę oraz podać nazwisko asystenta toku) – w przypadku studentów SGH e-mail musi być przesłany z poczty w domenie SGH). Aktualne godziny dyżurów podane są na stronie Szkoły Głównej Handlowej
Po zgłoszeniu, otrzymuje się maila zwrotnego z datą i godziną konsultacji. W wyznaczonym terminie należy oczekiwać na połączenie na platformie Microsoft Teams.
Należy pamiętać, że podana godzina jest przybliżona – w zależności od czasu obsługi wcześniejszej osoby. Dlatego warto być dostępnym przy komputerze z pewnym wyprzedzeniem i cierpliwie czekać na połączenie, jeśli o wyznaczonej godzinie nikt nie nawiąże połączenia.