Misja i Wizja

MISJA

Samorządu Studentów SGH

ROZWÓJ

Zarówno Samorządu jako organizacji, jak i wszystkich studentów SGH. Kształtujemy regulaminy oraz Programy Studiów. Przydzielamy stypendia oraz miejsca w akademikach.

POMOC

Pomagamy studentom i to dla nich działamy. Reprezentujemy ich przed władzami akademickimi, bronimy ich praw oraz wspieramy.

INTEGRACJA

Realizujemy ogromne portfolio projektów, aby animować i integrować środowisko akademickie.

WIZJA

Samorządu Studentów SGH

Dążymy do bycia najlepszym Samorządem w Polsce dzięki coraz lepszemu wypełnianiu naszej misji.

Najważniejsi dla nas są STUDENCI SGH.