W związku z komunikatem MNiSW zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zostają zawieszone od 12 marca do 10 kwietnia br. Dotyczy to:

 • zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, na kursach, szkoleniach i studia podyplomowych, w tym MBA oraz innych formach kształcenia odbywających się w SGH, realizowanych w formie tradycyjnej (bezpośredniego kontaktu),
 • obron prac dyplomowych i wszelkich egzaminów,
 • konsultacji realizowanych w formie tradycyjnej (bezpośredniego kontaktu),
 • zajęć organizowanych w ramach AZS.

Ponadto wstrzymane zostają spotkania:

 • organizacji studenckich
 • zespołów artystycznych

zaplanowane na terenie Uczelni.

Więcej szczegółów znajdziecie w Zarządzenie Rektora Nr 17 z dnia 10 marca 2020 r.

Administracja (m.in. Dziekanat Studium Licencjackiego i Magisterskiego) i Biblioteka SGH (wraz z wypożyczalnią książek) zostały zamknięte do 10 kwietnia.

Ważność wszystkich legitymacji studenckich zostanie przedłużona do 31 maja 2020 r., co oznacza, że nie musicie udawać się do Dziekanatów po nową naklejkę!

Egzamin magisterski, który miał się odbyć 26 marca br. zostaje przełożony na 29 maja 2020 r. godz. 17.30!


Organizacja pracy Dziekanatu Studium Licencjackiego

Dyżury stacjonarne dziekanów w Dziekanacie Studium Licencjackiego oraz dyżury asystentów toku zostają zawieszone. Jednocześnie jednak:

1) Asystenci toku pozostają do dyspozycji studentów mailowotelefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00;

2) Od dnia 19 marca br. dyżury dziekanów będą prowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams. Będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

 •  poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, Dziekan Studium Licencjackiego dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH.
 • wtorek, godz. 11.00 – 12.00, Prodziekan dr Aneta Pluta-Zaremba,
 • środa, godz. 13.00 – 14.00 Prodziekan dr Olga Mikołajczyk,
 • czwartek, godz. 10.00 – 11.00 Prodziekan dr Joanna Stryjek.
 • piątek, godz. 10.00 – 11.00 Prodziekan dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH.

Godziny dyżurów dziekanów mogą ulec zmianie, radzimy obserwować stronę DSL.

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dyżur wybranego dziekana) poprzez adres mailowy: dsl@sgh.waw.pl (w treści maila proszę krótko opisać sprawę oraz podać nazwisko asystenta toku a także dzień na który chcielibyście się zapisać na dyżur). E-mail musi być przesłany z poczty w domenie SGH. Po zgłoszeniu, otrzymają maila zwrotnego z datą i godziną konsultacji.

Wszelkie podania można złożyć drogą elektroniczną poprzez system internetowy dostępny na https://usosweb.sgh.waw.pl/. Są one na bieżąco rozpatrywane

Obecny system obowiązuje do 25.03.2020, jednak może zostać przedłużony.

Jednocześnie pamiętajcie, że Uczelnia stopniowo przestawia się na czasowy system pracy zdalnej. W konsekwencji koniecznie zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób organizowane są zajęcia, na które jesteście zapisani. Z tego względu regularnie sprawdzajcie ogłoszenia w Niezbędniku i skrzynki mailowe, ponieważ w taki sposób mogą się z Wami skontaktować Wykładowcy.


Informacje o organizacji kształcenia w okresie zawieszenia zajęć

 1. W przypadku dalszego zawieszenia zajęć przez MNiSW dniem rozpoczęcia zajęć w formie kształcenia na odległość jest 26 marca 2020 r. Nauczyciele, którzy rozpoczęli je wcześniej mają możliwość zakończenia zajęć przed 14.06.2020 r.
 2. Nauczyciele akademiccy zostali zobligowani do przedstawienia studentom do 10 maja alternatywnej formy zaliczenia przedmiotu w przypadku braku możliwości organizacji egzaminów stacjonarnych. Forma ta musi być dopasowana do kształcenia na odległość.
 3. Zniesiony został wymóg standaryzacji egzaminów w ramach przedmiotów obowiązkowych i kierunkowych w trwającym semestrze.

Zarządzenie Rektora dostępne pod poniższym linkiem po zalogowaniu się do VPN:
Zarządzenie Rektora Nr 24 z dnia 19 marca 2020 r.


Zasoby Biblioteki SGH dostępne online

Jeżeli piszecie właśnie pracę licencjacką, chcecie rozwinąć swoje zainteresowania lub po prostu nadrobić zaległości w czytaniu i boicie się, że zamknęcie czytelni odcina Was od dostępu do źródeł, to przypominamy, że wiele czasopism naukowych, książek oraz baz zagranicznych znajdziecie na stronie internetowej Biblioteki SGH. Wystarczy, że zalogujecie się do systemu VPN.

Zasady odstępowania od pobierania albo odroczenia pobierania opłat od studentów za studia, zakwaterowanie w akademik oraz nieterminowy zwrot książek do Biblioteki SGH

Opłaty za studia:

 • za marzec i kwiecień 2020r. zostaną odroczone do końca maja 2020r. i nie nalicza się za nie odsetek za zwłokę,
 • okres odroczenia może zostać przedłużony,
 • po upływie terminu odroczenia student może ubiegać się o rozłożenie płatności na raty.

Nieterminowy zwrot książek:

 • umarza się kary naliczane za nieterminowy zwrot za okres po zamknięciu wypożyczalni tj. 14 marca do końca miesiąca następującego po miesiącu wznowienia obsługi czytelników w Bibliotece.

Zakwaterowanie w domach studenckich:

 • student, który opuścił dom studencki w związku z zawieszeniem zajęć, wnosi opłatę za marzec 2020 r. w wysokości 40% miesięcznej opłaty za zakwaterowanie,
 • od kwietnia 2020 r. nie pobiera się opłat za zakwaterowanie w domach studenckich za okres po ich opuszczeniu przez studenta w związku z zawieszeniem zajęć do dnia ponownego zakwaterowania, po wznowieniu zajęć w siedzibie Uczelni,
 • powyższe zapisy stosuje się w przypadku powiadomienia administracji domów studenckich o opuszczeniu domu studenckiego,
 • opuszczenie nie jest równoznaczne z wykwaterowaniem, w domu studenckim mogą pozostać rzeczy osobiste studenta,
 • na uzasadniony wniosek studenta korzystającego nadal z zakwaterowania w domu studenckim opłata za zakwaterowanie może zostać odroczona, nie nalicza się też wtedy odsetek za zwłokę,
 • w razie pytań prosimy o kontakt z Komisją ds. Akademików lub za pośrednictwem fanpage Samorządu Studentów SGH.

Zarządzenie dostępne pod poniższym linkiem po zalogowaniu się do systemu VPN:
Zarządzenie Rektora Nr 25 z dnia 20 marca 2020 r.

Ogłoszenia Dziekanatu Studium Magisterskiego

 1. Egzamin dyplomowy z ekonomii zostaje przełożony na 29 maja 2020 r. godz. 17.30.
 2. Dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia można uzyskać w formie elektronicznej. Na wniosek studenta mogą one być również wysłane pocztą, ale jedynie na terenie kraju. W przypadku studentów, którzy są znajdują się poza Polską i zależy im na papierowej wersji dyplomu, prosimy o bezpośredni kontakt z Dziekanatem.
 3. Na ten moment nie są jeszcze planowane obrony w trybie online. Studenci, którzy mieli zaplanowaną obronę w marcu i na początku kwietnia zostaną mailowo powiadomieni o następnych krokach. Prosimy o cierpliwość w tej sprawie.