Kodeks Etyki Studenta jest zbiorem zasad i wzorców zachowań określonym z inicjatywy Samorządu Studentów SGH. Jego celem jest wskazanie dobrych praktyk i standardów etycznych, które powinny być szerzone zarówno na Uczelni, jak i poza jej murami.

Kodeks Etyki Studenta Szkoły Głównej Handlowej