Dla Kandydata Studiów Magisterskich

Dlaczego SGH?

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA I AMBITNI STUDENCI

W SGH wykładają bardzo dobrzy nauczyciele akademiccy, a kierunki i przedmioty są stale dopasowywane do rzeczywistości gospodarczej.

1540
miejsc na studia stacjonarne
1240
miejsc na studia niestacjonarne

Rekrutując się na studia magisterskie, od razu wybierasz kierunek

Kierunek Czy otwarty w roku 2018/2019 Dolny limit
Administracja NIE 50
Analiza danych – Big Data TAK 50
Badania i analizy społeczne NIE 50
E-biznes TAK 50
Ekonomia TAK 50
Ekonomiczna Analiza Prawa TAK 50
Finanse i Rachunkowość TAK 50
Globalny biznes, finanse i zarządzanie TAK 50
Gospodarka przestrzenna NIE 50
Kierunek menedżerski TAK 50
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne TAK 50
Międzynarodowe stosunki gospodarcze TAK 50
Polityka publiczna NIE 50
Polityka społeczna NIE 50
Stosunki międzynarodowe NIE 50
Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego TAK 50
Zarządzanie TAK 50
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa TAK 50
Zarządzanie Projektami TAK 50
Advanced Analytics – Big Data TAK 50
Finance and Accounting with ACCA qualification TAK 50
Global Business, Finance and Governance TAK 50
International Business TAK 50
International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services TAK 50
Management NIE 50
Quantitative Methods in Economics and Information Systems NIE 50

Tryby rekrutacji

NABÓR ABSOLWENTÓW SGH*

– średnia skumulowana z pierwszych 5 semestrów większa niż 3,5

– maksymalnie 50% miejsc przewidzianych w rekrutacji

* na 6 semestrze lub absolwent

NABÓR POWSZECHNY

– egzamin WOG (Wiedza o Gospodarce) + egzamin z języka

– 50% lub więcej miejsc przewidzianych w rekrutacji

$$\text{Twoja średnia}=3,52+ \frac{(\text{Twój wynik} -52)\cdot(4,93-3,52)}{94-57}$$

Często zadawane pytania

 • Jakie obszary obejmuje test z wiedzy o gospodarce?

  Test z WOG obejmuje przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa

 • Jak wygląda test z WOG?

  Jest to kodowany test. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego. Należy uzyskać przynajmniej 40 punktów.

 • Jaki jest podział miejsc?

  50% / 50%

 • Język obcy

  Wybór języka jest dowolny, nie zależy od języka wybranego na egzaminie razem z WOG. Na egzaminie możesz zdawać angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

 • Czy mogę studiować dwa kierunki w SGH?

  Na I semestrze nie można studiować dwóch kierunków. Stosowne podanie możesz złożyć dopiero po I semestrze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie SGH.

Zobacz informacje dla Kandydata