Dla Kandydata Studiów Magisterskich

Dlaczego SGH?

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA I AMBITNI STUDENCI

W SGH wykładają bardzo dobrzy nauczyciele akademiccy, a kierunki i przedmioty są stale dopasowywane do rzeczywistości gospodarczej.

1540
miejsc na studia stacjonarne
1240
miejsc na studia niestacjonarne

Rekrutując się na studia magisterskie, od razu wybierasz kierunek

Kierunek Czy otwarty w roku 2020/2021 Limit przyjęć
Analiza danych – Big Data TAK 184
E-biznes TAK 84
Ekonomia TAK 46
Ekonomiczna Analiza Prawa TAK 46
Finanse i Rachunkowość TAK 380
Globalny biznes, finanse i zarządzanie TAK 52
HR biznes partner TAK 44
Kierunek menedżerski TAK 46
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne TAK 100
Międzynarodowe stosunki gospodarcze NIE 0
Zarządzanie TAK 76
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa TAK 50
Zarządzanie Projektami TAK 56
Advanced Analytics – Big Data TAK 20
Finance and Accounting TAK 30
Global Business, Finance and Governance TAK 30
International Business TAK 20

Tryby rekrutacji

NABÓR ABSOLWENTÓW SGH*

– średnia skumulowana z pierwszych 5 semestrów większa niż 3,5

– maksymalnie 50% miejsc przewidzianych w rekrutacji

* na 6 semestrze lub absolwent

NABÓR POWSZECHNY

– egzamin WOG (Wiedza o Gospodarce) + egzamin z języka

– 50% lub więcej miejsc przewidzianych w rekrutacji

$$\text{Twoja średnia}=3,52+ \frac{(\text{Twój wynik} -52)\cdot(4,93-3,52)}{94-57}$$

Często zadawane pytania

 • Jakie obszary obejmuje test z wiedzy o gospodarce?

  Test z WOG obejmuje przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa

 • Jak wygląda test z WOG?

  Jest to kodowany test. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego. Należy uzyskać przynajmniej 40 punktów.

 • Jaki jest podział miejsc?

  50% / 50%

 • Język obcy

  Wybór języka jest dowolny, nie zależy od języka wybranego na egzaminie razem z WOG. Na egzaminie możesz zdawać angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

 • Czy mogę studiować dwa kierunki w SGH?

  Na I semestrze nie można studiować dwóch kierunków. Stosowne podanie możesz złożyć dopiero po I semestrze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie SGH.

Zobacz informacje dla Kandydata