Zdaj sesję z głową!

Sesja egzaminacyjna to stresujący czas dla każdego z nas. Jest to okres, podczas którego wszyscy powinniśmy się skupić na nauce, czytaniu podręczników i przeglądaniu skryptów. Nasza głowa nie powinna być zaprzątnięta kwestiami formalnymi związanymi z przystępowaniem do egzaminów końcowych. Z tego względu Komisja ds. Informacji i Komunikacji wraz z Biurem Rzecznika Praw Studenta przygotowała Informator: “Zdaj sesję z głową!”, który mamy nadzieję, że odpowie na większość nurtujących Cię pytań przed sesją. Zależy nam na tym, aby każdy student wiedział o przysługujących mu prawach, ale także obowiązkach, które musi spełnić, aby z pozytywnymi ocenami ukończyć semestr. 

Poruszone zostaną kwestie takie, jak m.in. kolizje egzaminów, usprawiedliwienia, czy chociażby co warto wziąć ze sobą na egzamin lub kwestię odpowiedniego ubioru. Całość została podzielona na trzy części: przed sesją, w trakcie sesji oraz po sesji, aby ułatwić Wam szukanie niezbędnych informacji.

Życzymy miłej lektury oraz powodzenia na egzaminach!

Przed sesją

Podczas każdego z etapów, na które podzielony został okres sesji, każdy z nas musi pamiętać o różnych zasadach i pewnych szczegółach. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy w Twoim kalendarzu akademickim pojawiają się pierwsze daty “zerówek”, myśli  bezzwłocznie pędzą prosto do terminów głównych egzaminów, oddawania ostatnich prac zaliczeniowych lub przygotowywania ostatnich prezentacji i prasówek.

Zerknij na to, o czym warto pamiętać jeszcze zanim nadejdzie ostateczny czas I terminów!

Harmonogram sesji

(§23, ust. 2 Regulaminu Studiów SGH w W-wie)

Dokładny rozkład egzaminów w I terminie oraz II terminie sesji letniej podawany jest najpóźniej 14 dni przed planowanym w harmonogramie roku akademickiego rozpoczęciem sesji. Jeśli chodzi o II terminy podczas okresu zimowego, dokładna rozpiska egzaminów pojawia się najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem sesji. Na poniższej stronie znajdziecie harmonogramy w plikach w formacie xls, w których można wyszukać wszystkie przedmioty po sygnaturze bądź nazwie, jest też możliwość znalezienia nazwiska prowadzącego, a w dalszych kolumnach godziny i miejsca egzaminu. Każdy tok studiów ma własny dokument.

Aktualne harmonogramy sesji egzaminacyjnej:

Studia Licencjackie

Studia Magisterskie

Pamiętaj, że termin egzaminu, czy jego lokalizacja może ulec zmianie, dlatego postaraj się regularnie zaglądać w daną zakładkę i sprawdzać ewentualne modyfikacje!

Kolizje egzaminów

(§23 ust. 6 Regulaminu Studiów SGH w W-wie)

Są przypadki, kiedy w trakcie sesji dochodzi do kolizji egzaminów lub okazuje się, że jednego dnia masz do napisania aż 3 lub 4 egzaminy! Nie ma się czym denerwować, gdyż Dziekanaty starają się ułożyć plan sesji tak, żeby takie przypadki się nie zdarzały. Jednak, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce, jest na to sposób i trzeba tylko zareagować odpowiednio wcześniej.

W związku z tym, jeśli:

 • w ciągu jednego dnia występują więcej niż 2 egzaminy
 • w ciągu jednego dnia występują więcej niż 3 egzaminy* (tryb sobotnio-niedzielny)
 • egzaminy odbywają się w tym samym czasie

każdy student ma prawo do ubiegania się o dodatkowe wyznaczenie jednego z egzaminów POD WARUNKIEM, że zgłosi powyższe kolizje i nadmiar egzaminów do właściwego Dziekanatu najpóźniej na 6 dni przed ustalonym terminem egzaminu.

*organizacja sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów sobotnio-niedzielnych dopuszcza trzy egzaminy w jednym dniu sesji (§23 ust. 8 Regulaminu Studiów SGH w W-wie).

Zgłoszenia należy dokonać: mailowo z uczelnianej poczty z adresu w domenie @student.sgh.waw.pl na adres właściwej Asystentki toku lub pisemnie dostarczając odpowiednią informację do Dziekanatu (Dziekanat Studium Licencjackiego) albo za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w zakładce „Podania”, a następnie opcji „Zgłoszenie o kolizji egzaminów” (Dziekanat Studium Magisterskiego). A o dodatkowy termin egzaminu należy wystąpić w postaci podania o przedłużenie sesji! O tym, jak i kiedy napisać podanie o przedłużenie sesji, napiszemy w następnej części.

Usprawiedliwienia długoterminowe

Zwróć uwagę na zwolnienia długoterminowe, które zostaną wystawione na ponad 3 dni przed sesją. W tym przypadku, jeśli chcesz ubiegać się o dodatkowy termin egzaminu w przedłużonej sesji zobowiązany/-a jesteś dostarczyć powyższe zwolnienie do właściwego Dziekanatu do pierwszego dnia sesji włącznie. Stanowi to warunek konieczny skorzystania w przyszłości z ewentualnego dodatkowego terminu egzaminu

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 r. w sprawie trybu i terminów usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie

 • Jak dostarczyć zwolnienie lekarskie?
  • za pomocą skanu, w formie elektronicznej na adres właściwej Asystentki toku (wyłącznie z adresu w domenie @student.sgh.waw.pl)
  • osobiście do właściwego Dziekanatu (do biura podawczego)
  • za pomocą osób trzecich do Dziekanatu (do biura podawczego)
  • za pomocą poczty (pamiętajcie o potwierdzeniach nadania oraz odbioru przesyłki!)

Przy składaniu podania za każdym razem należy dołączyć informację: kogo dotyczy zwolnienie, numer indeksu, rok, tryb studiów oraz nazwisko Asystentki toku.

Pamiętaj, że jeśli składając podanie wysyłasz skan swojego zwolnienia lekarskiego, jesteś zobowiązany do trzymania jego oryginału przez rok od momentu złożenia podania. Dziekan ma prawo żądać dostarczenia oryginalnej wersji w ciągu roku od dnia złożenia podania, do którego dołączane jest zwolnienie.

Sylabus przedmiotów

Sylabus to spis tematów, które obowiązują na egzaminie. Można tam znaleźć także lektury obowiązkowe oraz uzupełniające. Warto jednak uważnie słuchać na zajęciach – niektórzy wykładowcy modyfikują odgórnie ułożony sylabus!

Materiały do nauki

Na wielu przedmiotach możecie spotkać się z sytuacją, w której wykładowca nie podaje jednego, konkretnego podręcznika, z którego należy się przygotować do egzaminu. Dodatkowo materiały z zajęć (np. prezentacje) nie muszę być obowiązkowo publikowane przez profesorów. W takiej sytuacji polecamy poradzić się starszych kolegów, czy przypadkiem do danego przedmiotu nie powstał skrypt, z którego warto byłoby się przygotować. Wiele takich materiałów znajdziecie w Bibliotece, w punkcie ksero. Czasami wystarczy nawet, że podacie nazwę swojego przedmiotu lub prowadzącego dane zajęcia, obsługa w kserze poleci materiały, które pomogą Wam w zaliczeniu.

W przypadku, gdy potrzebujecie natomiast podręczników w tym samym punkcie możecie zaopatrzyć się w kserokopie wielu z nich. Zawsze jednak zanim kupimy kolejne ksero warto zajrzeć na grupę na Facebooku „SGH kupię/sprzedam”. Po co bowiem po raz kolejny marnować papier i wydawać pieniądze, jeśli starsi studenci właśnie na danej grupie odsprzedają ich egzemplarze. Zazwyczaj jeszcze w korzystniejszych cenach lub nawet za symboliczną czekoladę lub inną studencką walutę 🙂

Grupy przedmiotowe na Facebooku

Pamiętaj, że Facebook również jest dobrym miejscem do szukania informacji odnośnie sesji i poszczególnych zajęć. W celu ułatwienia komunikacji Samorząd Studentów tworzy grupki przedmiotowe, których głównym zadaniem jest sprawna wymiana informacji. W ten sposób szanse studentów na znalezienie satysfakcjonującej odpowiedzi są większe, ponieważ w jednym miejscu znajdą wskazówki od starszych roczników, a także zapytania starszych kolegów, których męczyły zapewne podobne problemy.

Pamiętaj, że zasady zaliczeń i wymagania Prowadzącego mogą się zmienić! Najpewniejszym sposobem na zdobycie wiarygodnych informacji jest obecność na zajęciach 😉

Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której Wasza prośba o dołączenie do grupy, której administratorem jest Samorząd, nie zostaje przez dłuższy czas zaakceptowana albo grupa dotycząca danego przedmiotu u konkretnego wykładowcy jeszcze nie powstała, to napisz do nas na Fanpage’u Samorządu Studentów SGH!

W trakcie sesji

Pamiętaj, że sesja wcale nie jest taka zła, jak ją malują! Jak zdążyliście pewnie zauważyć, jest kilka zasad, o których warto wiedzieć jeszcze przed nią. Co w takim razie warte jest zapamiętanie, kiedy nieubłagane egzaminy już się rozpoczną? Zerknij na poniższe podrozdziały!

Usprawiedliwienia krótkoterminowe

W przypadku choroby, jeśli chcesz ubiegać się o dodatkowy termin egzaminu w przedłużonej sesji, musisz dostarczyć do właściwego Dziekanatu zwolnienie lekarskie w ciągu 3 dni, licząc od dnia następnego po wystawieniu zwolnienia (pamiętaj, że inaczej było w przypadku zwolnień długoterminowych!). O tym, jak dostarczyć zwolnienie lekarskie, pisaliśmy we wskazówkach dotyczących okresu przed sesją. Zasady te pozostają niezmienione!

Aby skorzystać z uprawnienia wynikającego z nieobecności usprawiedliwionej chorobą, nie możesz uczestniczyć w jakimkolwiek egzaminie w SGH w czasie obowiązywania zwolnienia. Nie można traktować zwolnień wybiórczo!

Obecność a ocena?

Nieprzystąpienie do egzaminu w I terminie nie skutkuje oceną 2.0. W takim przypadku w rubryce tego dotyczącej, powinno widnieć 0.0. Jeśli jednak za drugim razem również nie przystąpisz do zaliczenia przedmiotu, wówczas Twoją oceną będzie niedostateczna.

Jest jeszcze inna sytuacja, w której w pierwszym terminie otrzymasz negatywną ocenę, a nie pojawisz się na zaliczeniu przy następnej okazji. Wówczas Twoją oceną końcową będzie 2.0.

Dzień egzaminu

1. Weź ze sobą:

 • legitymację (ew. dowód osobisty)
 • własne długopisy (pamiętaj o tak zwanej “złośliwości rzeczy martwych” i postaraj się przygotować więcej niż jedną sztukę)
 • w przypadku poszczególnych przedmiotów: kalkulator, kartę wzorów
2. Załóż odpowiedni strój

Pamiętaj, że dobrym zwyczajem jest ubrać się w elegancki sposób. Nie mamy na myśli stylu “business casual”, wystarczy elegancka koszula z marynarką w przypadku mężczyzn oraz schludna sukienka lub koszula w przypadku kobiet. Swoim wyglądem okazujecie szacunek Wykładowcy oraz innym studentom!

3. Nie spóźnij się!

Upewnij się, że wiesz, gdzie znajduje się sala, w której odbywa się egzamin. Nie warto tracić nerwów i czasu na jej szukaniu wbiegając na Uczelnię kilka minut przed egzaminem! W razie problemów zapytaj Pracowników Portierni, na pewno pomogą 🙂

Każdy z nas powinien pamiętać o byciu uczciwym wobec innego Studenta/Studentki. Musisz być świadom, że wszelkie rażące akty ściągania podczas egzaminu, niekulturalne zachowanie wobec uwag Prowadzącego lub niezastosowanie się do początkowej instrukcji skutkuje nie tylko interwencją Egzaminującego, ale przede wszystkim zaburzy czas pracy Twoich Kolegów i Koleżanek obok.

Wspomniane wyżej zachowanie jest podstawą do wszczęcia postępowania przez Komisję Dyscyplinarną. Skutkuje ono m.in. naganą, ostrzeżeniem, ale również zawieszeniem w prawach studenta lub wydaleniem z Uczelni.

Biblioteka SGH

Biblioteka w trakcie sesji, jak i przed nią, to jedno z najbardziej obleganych miejsc w naszej Alma Mater. Bywa, że numerki rozchodzą się jeszcze przed zakończeniem zajęć. Specjalnie dla Was, organizowana jest inSGHomnia, kiedy biblioteka otwarta jest do 5:00 rano! Dla zmarzluchów dostępne kocyki i warnik z gorącą wodą, którą można zalać sobie własną herbatkę 😉

Godziny otwarcia biblioteki podczas sesji zimowej

Po sesji

Zakończenie sesji egzaminacyjnej to z pewnością jeden z najszczęśliwszych i beztroskich momentów! Zapewniamy, że dopiero po stawieniu jej czoła, każdy z nas zaczyna głęboko wierzyć we własne możliwości i zdaje sobie sprawę, jak efektywnie zarządzać swoim czasem 😀 Pamiętaj jednak, że napisanie ostatniego egzaminu nie jest równoznaczne z końcem Twoich obowiązków!

Poprawność wpisanych ocen

W ciągu 14 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej w II terminie Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie kompletności i poprawności wpisanych ocen w toku studiów w Wirtualnym Dziekanacie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości, należy zgłosić je do właściwego Dziekanatu.

Wgląd do pracy

(§24, ust. 1 Regulaminu Studiów SGH w W-wie)

Od dnia publikacji wyników Twojego egzaminu, masz 14 dni na wgląd do swojej pracy w przypadku egzaminu pisemnego. Jeśli był to egzamin ustny, Prowadzący sporządza protokół, w którym zawarte są co najmniej zadane pytania. Zasad pozostaje taka sama- masz 14 dni od ogłoszenia wyników na wgląd do protokołu.

Podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Jeśli nie zdołałeś zaliczyć przedmiotu po II terminie sesji, ale zwolnienie lekarskie zostało dostarczone  zgodnie z wcześniejszą instrukcją i pokrywało się ono z datą egzaminu, masz prawo do złożenia podania z prośbą o wydłużenie terminu. Należy je złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia sesji w II terminie.

Warto nadmienić, że zgoda na przedłużenie sesji może być motywowana nie tylko zwolnieniem lekarskim, ale również odpowiednio udokumentowanymi zdarzeniami losowymi. Każdorazowo należy załączyć w takiej sytuacji powyższe dokumenty do podania. Jeśli składasz podanie przez Wirtualny Dziekanat i przesyłasz skan, obowiązek zachowania oryginału jest taki sam, jak w przypadku zwolnień lekarskich.

Warunkowe powtarzanie przedmiotu lub powtarzanie semestru

Co jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z Twoim planem? Pamiętaj, że w przypadku, gdy:

 • nie zaliczysz mniej niż 2 przedmiotów* w trakcie semestru, możesz ubiegać się o warunkowe powtarzanie przedmiotu.

Aby otrzymać taką możliwość Twoim obowiązkiem jest złożenie podania o warunkowe powtarzanie przedmiotu w ciągu 14 dni od zakończenia sesji. Instrukcja jego składania jest taka sama, jak w przypadku podania o przedłużenie sesji)!

 • nie zaliczysz więcej niż 2 przedmiotów w trakcie semestru, możesz ubiegać się o powtarzanie semestru.

Aby skorzystać z możliwości, musisz złożyć podania o powtarzanie semestru w ciągu 14 dni od zakończenia sesji, a instrukcja jego składania jest wciąż niezmienna. Powtarzanie semestru wiąże się z realizacją TYLKO przedmiotów powtarzanych!

*Podczas pierwszego semestru limit niezaliczonych przedmiotów wynosi tylko 1!

 

Według §28 Regulaminu Studiów możesz tylko raz powtarzać dany przedmiot oraz tylko raz powtarzać semestr! Jeśli po raz drugi nie zdołasz zaliczyć egzaminu w ramach tego samego przedmiotu lub wszystkich przedmiotów podczas powtarzanego semestru – zostaniesz skreślony z listy studentów bez możliwości wznowienia. Wówczas pozostaje wyłącznie ponowna rekrutacja oraz ubieganie się o przepisanie wcześniej uzyskanych ocen.

Egzamin komisyjny

(§25 Regulaminu Studiów SGH w W-wie)

Jest to szczególna forma egzaminu, o którą możesz wnioskować, jeżeli uważasz, że uzyskana ocena nie jest odzwierciedleniem Twojej pracy.  Podanie o egzamin komisyjny należy złożyć w ciągu 7 dni od daty zapoznania się z pracą egzaminacyjną albo protokołem (w przypadku egzaminu ustnego) lub od daty upływu terminu zapoznania się z pracą lub protokołem.

O egzaminie:

 • przeprowadzany w formie pisemnej
 • jest realizowany przez Komisję powołaną przez Dziekana. W jej skład wchodzi dwóch członków wskazanych przez Dziekana oraz jeden członek wskazany przez opiekuna właściwego kierunku studiów lub bezpośredniego przełożonego opiekuna tego kierunku (w przypadku, gdy ocena została wystawiona przez opiekuna właściwego kierunku)
 • nieprzystąpienie do egzaminu z nieuzasadnionego powodu lub uzyskanie negatywnej oceny jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu 

W skład komisji nie wchodzi nauczyciel akademicki, który wystawił ocenę końcową z przedmiotu objętego egzaminem, ani inne osoby, które były zaangażowane w przebieg egzaminu końcowego, którego dotyczy egzamin komisyjny.

Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym uczestniczyć może przedstawiciel Samorządu Studentów w roli obserwatora.

Ewentualne opłaty

W przypadku niezaliczenia przedmiotu oprócz złożenia odpowiednich podań należy również wnieść w związku z tym opłatę. Wynosi ona za każdy punkt ECTS 150 złotych. Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w Wirtualnym Dziekanacie. W przypadku powtarzania semestru jesteś zobowiązany/-a do uiszczenia opłat jedynie za niezrealizowane przedmioty.

Q&A dotyczące sesji online

Zakończenie

Teraz na temat sesji egzaminacyjnej wiesz już niemalże wszystko! Mamy nadzieję, że nasz Informator zaoszczędził Ci wiele nerwów i pomógł znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie wahaj się prosić o pomoc na grupkach licencjackich, a także na Fanpage’u Samorządu Studentów SGH oraz Rzecznika Praw Studenta SGH. Teraz nie pozostaje nic innego, niż…

…zdać sesję z głową!

Życzymy powodzenia! 🙂

Komisja ds. Komunikacji i Informacji Samorządu Studentów SGH

Biuro Rzecznika Praw Studenta SGH