Informator o zaliczeniu studenckich praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich

 • Co to jest praktyka i kto musi ją zrealizować?

  Celem praktyki zawodowej jest wsparcie procesu wdrażania wiedzy zdobywanej na uczelni, w miejscu pracy. Jest ona warta 3 punkty ECTS. Praktyka realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy SGH, studentem oraz organizatorem praktyk.

  Praktykę musi zrealizować każdy student studiów licencjackich. Jej zakres powinien pokrywać się z kierunkiem studiów.

 • Kiedy można zrealizować praktykę?

  Praktykę można zrealizować po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. Podczas studiów licencjackich najlepiej jest ją realizować w trakcie wakacji pomiędzy II a III rokiem studiów.

 • Jak długo musi trwać praktyka?

  Praktyka musi trwać minimum 3 tygodnie, jeżeli student realizuje następujące kierunki:

  • ekonomia,
  • globalny biznes, finanse i zarządzanie,
  • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • zarządzanie.

  Studenci kierunku finanse i rachunkowość muszą zrealizować praktykę trwającą nie krócej niż 4 tygodnie.

 • Jaką formę mogą mieć praktyki?

  Praktyka zaliczana jest poprzez pracę zawodową studenta, która może mieć formę stażu, wolontariatu, pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Czy praktykę można zrealizować za granicą?

  Praktykę można zrealizować podczas pobytu za granicą. Trzeba wtedy zarejestrować wyjazd w Centrum Programów Międzynarodowych na podstawie wniosku-skierowania na wyjazd za granicę oraz podpisać umowę o praktykę, którą można pobrać ze strony z dokumentami DOD-u.

 • Czy podczas realizacji praktyki student ma zapewnione ubezpieczenie?

  W ramach umowy o studencką praktykę zawodową uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Informacją Administratora danych osobowych i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki.

  W przypadku praktyk zagranicznych SGH zapewnia ubezpieczenie NWW i OC na okres 4 tygodni dla studentów FiR, dla pozostałych kierunków na okres 3 tygodni (ubezpieczenie jest zapewniane tylko na pierwszą praktykę na każdym toku studiów). Na pozostały czas trwania praktyk student jest zobowiązany do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia, a jego kopia musi być dostarczona razem z dokumentami aplikacyjnymi. Jeżeli termin praktyk wykracza poza czas studiów, absolwent sam jest zobowiązany do wykupienie ubezpieczenia.

 • Kto zalicza praktykę?

  Praktykę zalicza opiekun praktyk na danym kierunku, przyznając 3 punkty ECTS, na podstawie wymaganych dokumentów.

 • Gdzie znaleźć decyzję o zaliczeniu praktyki?

  Należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu. Decyzja powinna znajdować się w zakładce “bieżący semestr”. Należy mieć na uwadze to, że proces ten może potrwać kilka tygodni, a w przypadku ewentualnych komplikacji Dział Organizacji Dydaktyki komunikuje się drogą mailową.

Procedura zaliczenia praktyk zawodowych

Przed odbyciem Praktyki:

 1. Wybierz miejsce praktyk. Pomocny może być w tym serwis kariera, gdzie znajdują się oferty praktyk oraz staży w Polsce i za granicą.
 2. Pobierz potrzebne dokumenty ze strony internetowej Działu Organizacji Dydaktyki.
 3. Złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki 3 wypełnione i podpisane egzemplarze umowy o praktykę zawodową – tzw. „umowę trójstronną”.
 4. (Jeżeli zamierzasz zrealizować praktykę na podstawie pracy zawodowej/wolontariatu/własnej działalności gospodarczej, nie musisz składać żadnych dokumentów przed rozpoczęciem praktyk.)

Po odbyciu Praktyki:

 1. Złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki wypełnione i podpisane przez organizatora praktyki Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej (dziennik praktyk)Student Internship Completion Report (Internship Journal).

Wyjaśnienie terminów:

Opiekun praktyki ustanowiony przez podmiot : twój bezpośredni przełożony/osoba z HR, której podpis jest na umowie zatrudnienia
Opiekun praktyki na danym kierunku studiów w SGH: wyznaczony przez Rektora nauczyciel akademicki (lista poniżej)

Decyzję w sprawie zaliczenia praktyki podejmuje wyznaczony przez Rektora
opiekun praktyk na danym kierunku studiów.

Informacji nt. procedury odbywania i zaliczania praktyk udziela p. Magdalena Sochocka, email: Magdalena.SOCHOCKA@sgh.waw.pl, Dział Organizacji Dydaktyki (pok. 37).

Tabele z efektami uczenia się przyjętymi dla praktyki na wybranym kierunku z Załącznika nr 1 oraz Sprawozdania z realizacji praktyk należy wypełnić zgodnie z odpowiednimi danymi dla wybranego kierunku, które możesz znaleźć na stronie z dokumentami DOD-u.

 Przydatne linki:

Pytania studentów