Fundusz Ruchu Studenckiego

Preliminarz wydatków na 2022 r.

Zbiorczo wstępny preliminarz wydatków obejmuje:

  1. I filar – Samorząd Studentów – 240 000,00 zł
  2. II filar – SKN, Kluby, OA i Stowarzyszenia (RKiO) – 240 000,00zł
  3. III filar – Projekty konkursowe – 10 000,00 zł
  4. IV filar – Klub Uczelniany AZS SGH- 224 000,00 zł
  5. V filar – Zespoły artystyczne – 200 000,00 zł

Razem: 800 000,00 zł

Preliminiarz FRS

Zachęcamy do zgłaszania własnych inicjatyw. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin