Dofinansowanie nowych inicjatyw

Każda Uczelniana Organizacja Studencka, Zespół Artystyczny Uczelni, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego w SGH lub Stowarzyszenie zrzeszające wyłącznie studentów SGH może ubiegać się o dofinansowanie nowej inicjatywy ze środków wydzielonych jako III filar w preliminarzu Funduszu Ruchu Studenckiego SGH. W roku 2022 do rozdysponowania przewidziane zostało 10 000 zł.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy uważnie zapoznać się z regulaminem określającym zasady przyznawania środków.

Składanie wniosków

Wnioski składać należy przez e-formularz  Przejdź do formularza